Organist.dk


Repertoire

Efter indvielsen af Engholmkirken i Allerød og indtil det nye orgel blev bygget, havde jeg kun et lille orgel på 6 stemmer (1 manual og pedal). Det blev selvfølgelig hurtigt klart, at det ofte kan være svært at finde musik til præ- og postludium, samt at skabe den nødvendige variation gennem de vekslende højtider i kirkeåret.

Det blev efterhånden min erfaring, at den mest vellykkede form for variation var at indrage en solist. Jeg havde en meget dygtig kirkesanger, som også var en fantastisk blokfløjtespiller, og det hjalp gevaldigt.

Over en periode på et par år samlede jeg en lille liste over musik, der også kan udføres på et lille orgel. Det hjælper meget, hvis man i det mindste har en Subbas 16’ i stedet for blot anhangspedal.

Andersen, A.: Præludium i E-dur

Armsdorff, A.: Kom, Helligånd, Gud Herre from

Bach, J. S.: Befal du dine veje (Herzlich thut mich verlangen)

Bach, J. S.: Da Jesus Krist på korset stod (Da Jesus an dem Kreuze stund)

Bach, J. S.: Das alte Jahr vergangen ist

Bach, J. S.: Fuga i a-moll BWV 543,2

Bach, J. S.: Gud skal alting mage (Jesu meine Freude)

Bach, J. S.: Herre Jesus, vi er her (Liebster Jesu, wir sind hier)

Bach, J. S.: Kom, hedningers frelsermand (Nun komm' der Heiden Heiland)

Bach, J. S.: Op, alle, som på jorden bor (Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich)

Bach, J. S.: Opstanden er den Herre Krist (Erstanden ist der heil'ge Christ)

Bach, J. S.: Præludium i a-moll BWV 543,1

Bach, J. S.: Vi takker dig, o Herre Krist (Wir danken dir, Herr Jesu Christ)

Bach, J. S.: Vor Fader udi Himmerig (Vater unser im Himmelreich)

Boyvin, J.: Præludium i E-dur

Buxtehude, D.: Rind nu op i Jesu navn

Carissimi, G.: Intonation, Versetti og Finale

Dandrieu, J. Fr.: Magnificat

Dubois, Th.: Toccata (reprise)

Dubois, Th.: Verset-Choral

Fabris, G.: Pastorale

Fischer, J. K. F.: Præludium i cis-moll

Fischer; J. K. F.: Præludium i Es-dur

Fischer; J. K. F.: Præludium i f-moll

Frandsen, J.: Guds godhed vil vi prise

Frescobaldi, G.: Toccata Primi Toni

Gade, N. W.: Hvo ikkun lader Herren råde

Gigault, N.: Præludium i g-moll

Hamburger, P.: Af dybsens nød, o Gud, til dig

Hamburger, P.: Fra Himlen højt kom budskab her

Hamburger, P.: Nu takker alle Gud

Kerckhoven, A.: Organo Pleno

Kirnberger, J. Ph.: Lovet være du, Jesus Krist

Laub, Th.: Jeg kommer, Herre, på dit ord

Lübeck, V.: Præludium i F-dur

Madsen, J.: Den mørke nat forgangen er

Madsen, J.: Du, Herre Krist

Nielsen, C.: Festpræludium ved århundredskiftet

Nielsen, C.: Præludium nr. IX

Nielsen, C.: Præludium nr. XI

Nielsen, C.: Præludium nr. XIV

Nielsen, C.: Præludium nr. XVIII

Nielsen, C.: Præludium nr. XXIII

Pachelbel, J.: Gud Herren er min hyrde god

Pachelbel, J.: Hvad kan os komme til for nød

Reger, M.: Du er, opstandne sejrshelt (Was Gott tut, das ist wohlgetan)

Reger, M.: Gud, efter dig jeg længes (O Welt, ich muß dich lassen)

Reger, M.: Jesus, dine dybe vunder (Freu dich sehr, o meine Seele)

Reger, M.: Min død er mig til gode (Ach bleib mit deiner Gnade)

Reger, M.: O, havde jeg dog tusind tunger (O daß ich tausend Zungen hätte)

Raasted, N. O.: Blomstre som en rosengård

Raasted, N. O.: Den yndigste rose er funden

Raasted, N. O.: Enhver, som tror og bliver døbt

Raasted, N. O.: Her kommer, Jesus, dine små

Raasted, N. O.: I østen stiger solen op

Raasted, N. O.: Jeg ved et lille Himmerig

Raasted, N. O.: Lovet være du, Jesus Krist

Raasted, N. O.: O, lad din Ånd nu med os være

Raasted, N. O.: Vær velkommen, Herrens år

Skriver, P.: Gak ud, min sjæl, betragt med flid (1. Koral)

Skriver, P.: Gak ud, min sjæl, betragt med flid (2. Adagio)

Skriver, P.: Gak ud, min sjæl, betragt med flid (3. Allegretto Semplice)

Skriver, P.: Gak ud, min sjæl, betragt med flid (4. Fantasi)

Viderø, F.: Denne er dagen, som Herren har gjort

Walther, J. G.: Aleneste Gud i Himmerig

Walther, J. G.: Gud, efter dig jeg længes

Walther, J. G.: Lover den Herre

Walther, J. G.: Meinen Jesum laß ich nicht (1)

Walther, J. G.: Meinen Jesum laß ich nicht (4)

Walther, J. G.: Min død er mig til gode

Walther, J. G.: O Herre god og Frelser from

Walther, J. G.: Op, alle, som på jorden bor (1)

Walther, J. G.: Op, alle, som på jorden bor (3)

Walther, J. G.: Vor Gud han er så fast en borg (2)

Wöldike, M.: Bryd frem, mit hjertes trang at lindre

Wöldike, M.: Hvo ikkun lader Herren råde

Wöldike, M.: Nu rinder solen op

Zachow, F. W.: Fryd dig, du Kristi brud

Zachow, F. W.: Aleneste Gud i Himmerig

Zachow, F. W.: Med fred og fryd (Mit Fried und Freud)

Zachow, F. W.: Til dig alene, Herre KristDu kan læse mere om kirkemusikkens historie her.