Organist.dk


Eksempler

Som organist har man mange muligheder for at sætte sit præg på en gudstjeneste, og en af de væsentligste er gennem salmeforspillet. Salmeforspillet er kendetegnende ved at være et kondenseret stemningsbillede af salmen. Samtidig forventes det, at salmeforspillet tydeligt angiver melodien og tempoet.

Der er et utal af forspilssamlinger, men det sjoveste er simpelthen at skrive dem selv! Man kan komme langt med at studere forskellige stilarter og se, hvilken stil man ønsker at anvende. Det er fint, hvis man kan finde en stil, der er passende til den pågældende salmes stillistiske periode, men man sagtens bevæge sig frit omkring.

En af de mest kendetegnende kompositoriske teknikker, er den imiterende, hvor een stemme imiterer en anden eller simpelthen bytter plads. Her under har jeg lavet et par eksempler, der blot er 2-stemmige, men som tydeligt viser denne teknik.

Salmeforspil til "Almindelig er Kristi Kirke"

Salmeforspil til "Almindelig er Kristi Kirke"

Salmeforspil til "Befal du dine veje"

Salmeforspil til "Befal du dine veje"

Alternativt til en stilart, der har rødder i den tidlige barok eller sene renæssance som ovenfor, er det oplagt til salmer af f.eks. Barnekow, Berggreen eller Lindeman at lave et romantisk forspil. Der er ikke så mange originale forspilssamlinger fra denne tid, så her kan man også finde inspiration i samtidens kompositioner.

Salmeforspil til "Sin vogn han gør af skyer blå"

Salmeforspil til "Sin vogn han gør af skyer blå"

Her er et salmeforspil til "Sin vogn han gør af skyer blå", som er en typisk romantisk melodi.


Salmeforspil til "Sin vogn han gør af skyer blå"

Specielt i årene, da jeg var organist ved St. John's Presbyterian Church syd for Vancouver, havde jeg et godt kor, der var villigt til at prøve lidt forskelligt. Det var ikke et professionelt kor men bestod udelukkende af medlemmer af menigheden. Her er en sats, "To you, O LORD, I lift up my soul", som jeg skrev til koret.

To you, O LORD, I lift up my soul (SAB) "Gud Skabte"

Mens jeg var ved Fredens Kirke i Odense, havde den til kirken knyttede kunstforening 10-års jubilæum, og hvor jeg blev bedt om at skrive et stykke musik til lejligheden. Stilen er, ikke overraskende, inspireret af Carl Nielsen, og besætningen er sopran solo, fløjte, violin, og klaver.

Stykket kaldte jeg "Gud Skabte", med bibeltekster, der alle henviser til skabelsen eller skabelsesprocessen.

Andre Eksempler

Jeg vil også gerne fremhæve et par lydeksempler. Diskussionen om, hvad et "rigtigt" orgel er, har stået på i flere århundreder, og hvor hver stillistisk periode har påkaldt sig retten til at kalde netop den tids orgel for det mest rigtige. Ikke desto mindre er der mange interessante instrumenter både i Danmark og i udlandet, der alle bidrager med deres egen unikke klangrigdom.

Der er i Danmark ikke mange tyskinspirerede orgler, men et af de mest interessante, efter min mening, er orglet i Jerusalemskirken i København. Der er en fyldig beskrivelse af orglet her. Her kan du høre orglet folde sig ud!

Max Reger: "Benedictus" (Jerusalemskirkens orgel)

Som omtalt på siden om orglets historie, så har der flere gange være prestige i at få det større, bedste, mest avancerede, eller mest unikke orgel, man kunne tænke sig. Selvom denne tendens var tydelig i barokken, hvor det blandt kongelige og fyrsteherrredømmer var almindeligt, at orglet var et statussymbol, så er det ikke overraskende, at denne tendens også satte sit præg på orgelbygningen på det nordamerikanske kontinent i mellem- og efterkrigsårene.

Verdens største orgel findes i Atlantic City (New Jersey, USA) og kaldes til daglig "the Boardwalk Hall Auditorium Organ". Orglet er det ene af kun to orgler i verden, der har en 64’-stemme i pedalet, og orglet har over 1000 stemmer ialt.